نمره فست فود ما چند است؟

به گزارش گفتمان برتر، دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به شرایط نامناسب ارایه فست فودها در کشور می گوید: نحوه آماده سازی، طبخ و نگهداری فست فودها به گونه ای است که سلامت افراد را به خطر می اندازد و اگر مردم نسبت به این خطرات آگاهی داشته باشند، می توانند تا حدود زیادی از این خطرات در

نمره فست فود ما چند است؟

نمره فست فود ما چند است؟

نویسنده:روزبه زعفرانی

آنالیز شرایط غذاهای آماده در مصاحبه با کارشناسان و مسوولان

دکتر مرندی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، با اشاره به شرایط نامناسب ارایه فست فودها در کشور می گوید: نحوه آماده سازی، طبخ و نگهداری فست فودها به گونه ای است که سلامت افراد را به خطر می اندازد و اگر مردم نسبت به این خطرات مطلعی داشته باشند، می توانند تا حدود زیادی از این خطرات در امان باشند. وی نصب برچسب اندازه کالری را یکی از راهکارهای افزایش مطلعی های مردم می داند و دراین باره می افزاید: متاسفانه برچسب های اندازه کالری ای که در حال حاضر روی موادغذایی نصب می گردد به صورت ناخوانا و ریز بوده و در بعضی موارد هم غیردقیق است.

دکتر مرندی، تخصصی بودن این برچسب ها را هم مشکل ساز می داند: برچسب های اندازه کالری باید برای عموم قابل فهم باشد و استانداردهای هر کدام هم در کنارشان درج گردد تا برای مردم قابل استفاده باشد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش رسانه ها در زمینه فرهنگ سازی جهت کنترل مصرف فست فودها می گوید: صداوسیما باید با ساخت برنامه های مناسب در این زمینه نقش پررنگ تری را در مطلع سازی مردم بر عهده بگیرد.

نظارت بر اماکن غذایی کافی نیست

نظارت بر اماکن عرضه نماینده فست فودها، یکی از موارد مهم جهت حفظ سلامتی افراد جامعه است تا سلامت مردم قربانی منافع و سود شخصی صاحبان فست فودها نگردد. این موضوعی است که دکتر انوشیروان محسنی بندپی، نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس بر آن تاکید دارد و با ابراز نارضایتی از شرایط بازرسی از اماکن عرضه نماینده موادغذایی می گوید: نظارت بر این اماکن هم از لحاظ کمی محدود است و هم کیفیت رضایت بخشی ندارد.

وی در ادامه می گوید: کمبود نیروی متخصص و نیروی انسانی یکی از مسائل این بخش است و تا زمانی که این مشکل رفع نگردد نمی توان به اجرایی شدن قانون ها در این بخش خوشبین بود.

دکترمحسنی بندپی با اشاره به اینکه مصرف فست فود میان مردم به یک فرهنگ تبدیل شده است، می گوید: در قانون برنامه چهارم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی دولت موظف شده بود جهت ارتقای شرایط سلامتی مردم و حفظ سلامت آنها و کنترل بیماری ها، سبد مطلوب غذایی را تبیین کند که اگر چه گام هایی در این زمینه برداشته شد، اما مطلع سازی مردم به خوبی صورت نگرفته است و در این زمینه احتیاجمند یک نهاد قوی و متخصص برای ارتقای فرهنگ تغذیه ای مردم هستیم.

وی در ادامه می افزاید: یکی دیگر از مواردی که در قانون اندیشیده شده بود، تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی است که قرار بود چنین مواردی در این شورا مورد آنالیز قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه موارد مرتبط با سلامت در برنامه پنجم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی شده است، می گوید: امیدوارم با اجرایی شدن این برنامه، شرایط تغذیه ای مردم بهبود یابد و از اندازه مصرف غذاهای مضر سلامت همانند فست فودها کاسته گردد زیرا در این برنامه جهت بهبود اندازه تغذیه مردم و کیفیت آن موارد خوبی اندیشیده شده است.

دکترمحسنی بندپی با اشاره به اینکه سلامت یک وظیفه حاکمیتی است از آمادگی مجلس برای تصویب قوانین مورد احتیاج در این زمینه خبر می دهد و با یک خبر خوش، گفته های خود را به سرانجام می برد: در حال حاضر، مشغول تدوین قانون نو مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی هستیم که این قانون بسیاری از خلاهای موجود را پر می نماید و قانون قبلی را که دارای بعضی مسائل بود مورد اصلاح قرار می دهد.

طرح جامع بازرسی در دست تهیه است

سیدرضا غلامی، رییس اداره بهداشت موادغذایی و بهسازی اماکن عمومی وزارت بهداشت که اداره تحت امرش وظیفه نظارت بر اماکن غذایی را بر عهده دارد در زمینه نظارت بر شرایط بهداشتی رستوران های فست فود می گوید: نظارت بر اماکن غذایی به وسیله بازرسان بهداشت محیط به طور مستمر انجام می گردد و انتظار ما این است که هر فصل یکبار این بازرسی انجام گردد. در شهرهای کوچک این امر انجام می گردد ولی در شهرهای عظیم بازرسی ها به علت کمبود نیروی انسانی با مشکل روبرو است و تعداد آن به علت محدودیت منابع کمتر است. وی درباره مواردی که به وسیله بازرسان موردآنالیز قرار می گیرد، می گوید: در این بازرسی ها بهداشت فردی کارکنان، تمیزی تجهیزات، نگهداری موادغذایی و فرآیند طبخ براساس چک فهرست های موجود مورد آنالیز قرار می گیرد ودر کنار این بازرسی ها جهت استفاده از توان مردمی، ستاد فوریت سلامت و محیط کار را تشکیل داده ایم که مردم می توانند هرگونه تخلف را به وسیله شماره تلفن 09678 به وزارت بهداشت اطلاع دهند تا گروه ضربت با تخلف انجام شده برخورد کند.

وی در ادامه می افزاید: طرح جامع بازرسی بهداشت محیط هم در دست تهیه است که امیدوارم بتوانیم از ابتدای برنامه پنجم توسعه اجرای آن را شروع کنیم و کیفیت بازرسی ها را ارتقا دهیم. در این طرح جامع چک فهرست ها را دقیق تر نموده ایم و حتی نوع نمک مصرفی یا روغن ها را هم معین نموده ایم تا مشکل چک فهرست های کنونی که بیشتر موضوعات مرتبط با بهداشت محیط را مورد توجه قرار می دهد رفع کنیم. در اصل سعی نموده ایم دستورالعمل هایی را که بر مصرف نمک یددار تصفیه شده یا روغن ترانس زیر 10 درصد تصریح دارند، وارد چک فهرست ها کنیم.

رستوران های دوستدار سلامت ایجاد کنیم

تاسیس رستوران های دوستدار سلامت، یکی از راهکارهایی است که متخصصان تغذیه جهت بهسازی شرایط فست فودها بر آن تاکید دارند. دکتر ربابه شیخ الاسلام، مدیر موسسه تغذیه، سلامت و توسعه در این باره می گوید:فرهنگ استفاده از فست فودها در جامعه ما نهادینه شده است و این موضوع را باید به اسم یک واقعیت بپذیریم؛ واقعیتی که دارای عواقب ناگواری است اما با انجام اقدام هایی می توانیم این عواقب را کاهش دهیم. یکی از این اقدام ها توسعه رستوران های دوستدار سلامت است. وی در مورد ویژگی های این رستوران ها می گوید: در رستوران های دوستدار سلامت از مواد اولیه مناسب استفاده می گردد، آشپزها و کارگران رستوران، شیوه های طبخ غذای سالم را آموزش دیده اند، از روغن استاندارد و بدون اسیدهای چرب استفاده می گردد، مصرف نمک، کنترل شده و محدود است و سبزی بیشتری مورد استفاده قرار می گیرد. شیخ الاسلام در ادامه می افزاید: بر اساس ماده 41 برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت موظف شده که با همکاری ارگان ها و سازمان های دیگر، فهرست مواد غذایی مضر برای سلامت را اعلام کند که این موضوع برای من به اسم یک متخصص اپیدمیولوژی تغذیه جای خوشحالی دارد، اما متاسفانه جریمه ای که برای متخلفان در نظر گرفته شده بود در اصلاحیه های بعدی حذف شد. وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در زمینه نظارت بر اماکن عرضه فست فود می گوید:با استفاده از توان و نظارت مردمی می توان بر این مشکل فایق آمد. مدیر سابق دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ادامه پیشنهادی می دهد: وزارت بهداشت با استفاده از شورایاری ها، خانه های سلامت و معتمدان محلی بعد نظارتی خود را افزایش دهد. وی از سوی دیگر تاکید می نماید که سیاست اجبار به تنهایی کافی نیست و باید با همکاری و جلب حمایت اصناف عرضه نماینده فست فود از آنها خواسته گردد که نقش پررنگ تری را در این زمینه برعهده بگیرند و به آنها در این زمینه آموزش های لازم ارایه گردد. بعلاوه مردم باید یاد بگیرند غذایی را انتخاب نمایند که برای سلامت آنها مفید باشد که این امور احتیاجمند عزم همگانی است.

احتیاجمند سازمان غذا و دارو هستیم

دکتر حسین حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به نابسامانی های موجود در عرضه خوراکی هایی که برای سلامت جامعه زیان آور هستند، می گوید: بحث نظارت حلقه مفقوده نظام سلامت در کشور است و در این زمینه احتیاجمند تاسیس سازمان غذا و دارو هستیم تا بر اقلام خوراکی، دارویی و لوازم آرایشی ای که در کشور مصرف می گردد نظارت و سختگیری بیشتری اعمال گردد. رییس کمیته آموزش و پژوهش کمیسیون بهداشت در ادامه می افزاید: سوسیس و کالباس هایی که در کشور فراوری می گردد دارای مواد نگهدارنده، نمک و چربی بالایی است که باید استانداردهای موجود در این زمینه بازنگری گردد. نماینده نایین، خور و بیابانک که خود متخصص قلب و عروق است با اشاره به تغییر ذایقه مردم می گوید: فست فودها ذایقه مردم را تغییر داده اند، به گونه ای که اگر غذایی چرب و شور نباشد، با استقبال روبرو نمی گردد و شاید به همین علت است که اندازه مصرف غذای سالمی مانند ماهی که نه چرب و نه شور است، در کشور ما بسیار پایین است. دکتر حسینی بافرانی با ابراز تاسف از کاهش سن شیوع بیماری های قلبی و عروقی می گوید: سن ابتلا به بیماری های قلبی که احتیاجمند عمل جراحی هستند در جهان حدود 70 سالگی است ولی در کشور ما این سن به 50 سالگی کاهش پیدا نموده است که باید هرچه سریع تر برای این موضوع فکری کرد و کنترل مصرف فست فودها می تواند یکی از راهکارهای موثر در این زمینه باشد.

ساماندهی فست فودها در دستور کار وزارت بهداشت است

دکتر حامد پورآرام، کارشناس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت چه اقدام هایی جهت کنترل زیان رستوران های فست فود انجام داده است، می گوید: وظیفه ما در این زمینه مطلعی بخشی و مداخلاتی است که زیان های فست فودها را به حداقل برساند. در این زمینه از یک سال پیش بحث ساماندهای فست فود را در دستور کار داریم و تصمیم داریم رستوران ها را بر اساس سلامت غذایی که ارایه می دهند، تقسیم بندی کنیم تا سطح سلامت مردم به وسیله مراجعه به رستوران هایی که دارای غذایی سالم هستند، افزایش یابد. وی توجه به نوع روغن مورد استفاده، اندازه نمک مصرفی و نوع آن، نصب برچسب اندازه کالری در کنار تمام غذاها، استفاده از دوغ و لبنیات به جای نوشابه و ارایه غذاهایی که در آنها انواع سبزی به کار رفته است را از معیارهای این تقسیم بندی کیفی برمی شمارد و اضافه می نماید: آیین نامه این کار به وسیله شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حال آنالیز است و با تصویب این شورا به مرحله اجرایی می رسد. وی اجباری شدن دوره های طبخ و تهیه غذای سالم برای رستوران های ارایه دهنده غذاهای فست فود را یکی دیگر از برنامه های دفتر بهبود تغذیه اسم می نماید.

منبع:www.salamat.com

منبع: راسخون
انتشار: 8 مهر 1400 بروزرسانی: 8 مهر 1400 گردآورنده: gofteman-bartar.ir شناسه مطلب: 1728

به "نمره فست فود ما چند است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نمره فست فود ما چند است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید