اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای کس دیگری باشید؟

به گزارش گفتمان برتر، تاد می در مقاله ای در نیویورک تایمز نوشت: هیچ وقت با حسادت به زندگی دیگران نگاه نموده اید، با حدی از حسادت که برای یکی دو لحظه (یا بیشتر) به این فکر افتاده باشید که می شد خودتان جای او باشید؟ مثلاً میشل اوباما که آمیزه ای از متانت و شور و هیجان است؛ جرج کلونیِ جذاب و شیک با آن طبع شوخ و طعنه آمیز؛ یوسین بولت یا لیونل مسی یا یک ورزشکار مشهور دیگر.

اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای کس دیگری باشید؟

به گزارش ترجمان علوم انسانی در ادامه این مطلب آمده است: اصلاً آدم های معروف به کنار، کسی از آشنا های خودتان که انگار نظرنموده است و زندگی خوبی دارد: شغلی چالش برانگیز و لذت بخش، همسری خوش برخورد و جذاب، آپارتمانی عظیم با منظره ای دیدنی (و بله، این هایی که در فرودگاه می توانند بدون کنترل از گیت رد شوند). آیا در این لحظه ها، اگر پیشنهادش وجود داشته باشد، وسوسه می شوید که جای خودتان را با آن ها عوض کنید؟

واقعاً این را می خواهیم؟ و اگر جداً به این چیز ها فکر می کنیم، این یعنی چه طور آدمی هستیم یا چه نگاهی به زندگی مان داریم؟

قطعاً پیچیدگی هایی اینجا وجود دارد. اگر جای کس دیگری زندگی می کردید، آن وقت چه کسی بچه های شما را عظیم می کرد یا به همسرتان عشق می ورزید یا از پدر و مادرتان در دوران پیری مراقبت می کرد؟ در واقع، اگر شما جای کس دیگری بودید اصلاً بچه هایتان وجود نداشتند؛ که این فکر جالبی نیست. برای بیان این مطلب، شاید بهترین راه این باشد که آن را در قالب نوعی معامله شرح دهیم: اگر شما زندگی آن افراد را داشتید، آنگاه آن ها زندگی شما را داشتند، و دقیقاً همانطور که شما زندگی می کنید زندگی می کردند. مسئولیت های شما را آن ها بر عهده می گرفتند و بنابراین جایی برای احساس گناه باقی نمی ماند.

اگر ماجرا را این طور در نظر بگیریم، آنگاه مسئلۀ خواستنِ اینکه جای کس دیگری باشیم به مسئلۀ تجربه کردن تبدیل می شد: آیا کسی هست که تجربۀ زندگی اش را به تجربۀ زندگی خودتان ترجیح بدهید، با فرض این که باقی چیز ها یکسان باشد؟

وقتی بخواهیم تجربۀ کس دیگری را داشته باشیم، ملاحظه ای که سریعاً به ذهن می رسد این است که میل به کس دیگری بودن (یعنی داشتن تجربۀ او) مبتنی بر ارزش ها و امیالی است که من دارم، و لذا من باید من باشم تا بخواهم او بشوم. ولی خیلی روشن نیست که آیا این ملاحظه واقعاً می تواند مانعی برای چنین میلی باشد یا نه. می توانم بگویم درست است که تجربۀ آن ها بودن دقیقاً وقتی بهتر است که من خودم باشم، ولی دست کم آنقدر همپوشانی بین من و آن ها وجود دارد که ارزش ها و امیال من در آن ها نیز وجود داشته باشد، و درعین حال آن ها تجربه ای بهتر از من داشته باشند؛ بنابراین کماکان می توانم به جای آن ها بودن را ترجیح بدهم.

در مقابل، می گردد گفت افراد دیگر را اصلاً نمی توان آن قدر شناخت که مطمئن شد همان ارزش ها و امیال را دارند یا نه. نکته این است که من به قدر کافی دیگران را نمی شناسم تا بتوانم بگویم که آیا حاضرم تجربه هایم را با آن ها معامله بکنم یا نه. ولی ممکن است کسی هم بگوید همین قدر که من با کس دیگری شباهت هایی دارم، کافی است تا حاضر بشوم جای او باشم.

به نظر من، با مقداری تأمل، بیشتر ما حاضر نخواهیم بود جای خودمان را با شخص دیگری عوض کنیم، هر چقدر هم که زندگی دیگران پیروز یا اغواکننده به نظر برسد -یا حتی واقعاً باشد. هرچند، برای این که بفهمیم چرا حاضر نیستیم، باید زاویۀ دیدمان را تغییر بدهیم. باید به تجربه های خودمان دقت کنیم، نه به تجربه های دیگران، یا اول به تجربه های خودمان نگاه کنیم. برای اینکه یک نفر دیگر باشم چه چیز هایی را فدا می کنم؟ روابطم با همه -فرزندان، همسر، دوستان- و کل گذشتۀ زندگی ام را. زیر بار چنین چیزی نخواهم رفت. آنچه از دست خواهم داد کل تجربۀ خودم است.

مطمئناً کسانی هستند که زندگی های فوق العاده سختی دارند. شاید برای آن ها کاملاً بیارزد که بخواهند تجربۀ کس دیگری را داشته باشند. اما چند نفر از ما در چنین موقعیتی هستیم، تا این حد ناجور؟

من با کسانی که برایم مهم هستند گذشتۀ خاصی دارم. البته، آن ها برای شخصی که من جایم را با او عوض می کنم نیز مهم خواهند بود، و به همین طریق، آنچه من برای آن ها انجام داده ام او نیز برای آن ها انجام خواهد داد. اما گذشته ای که من خودم تجربه نموده ام دیگر از دست می رود. به جای آن حالا گذشته ای با کسان دیگری دارم که آن ها را به اندازۀ کسانی که با آن ها ارتباط داشته ام نمی شناسم. این شرایط چه حسی خواهد داشت؟ واقعاً نمی دانم. شاید این شخص شغلی دارد که آن ها از آن لذت می برند و از نظر اقتصادی خیالش راحت است و معروف یا زیباست. اما آیا این تفاوت هایی که با من دارد آن قدر جدی هستند که حاضر باشم جایم را با او عوض کنم؟

در این سطح این سؤال مثل این است که بپرسیم آیا حاضرم تجربه های عمیق ترین دلبستگی هایم را با خوبی هایی که به نظر نمی آید به اندازۀ روابطم اهمیت داشته باشند عوض کنم یا نه. ولی معامله دقیقاً بین تجربۀ دلبستگی هایم و وسایل آسایش سطحی به علاوۀ یک سری چیز های مهم است -چیز هایی که من در جای خودشان چندان با آن ها آشنا نیستم.

اگر این طور نگاه کنیم، چنین معامله ای دیگر چندان نویدبخش به نظر نخواهد آمد.

البته می گردد این ایراد را گرفت که اگر روابط آن ها هم روابط خوبی باشد -روابطی که تجربه اش برای آن افراد لذت بخش بوده باشد- دیگر لازم نیست دقیقاً بدانم که چه جور روابطی هستند. اما این ایراد خودش مسئله ای دارد: حتی اگر آن تجربه ها تجربه های خوبی باشند، آیا حاضرم تجربه های خودم را با آن ها عوض کنم؟ در اینجاست که ارزش ها و امیال مورد نظر خود من، آن هایی که در طول زندگی ام پرورش داده ام، نیروی واقعی خودشان را به نمایش می گذارند. تجربه هایی که من در زندگی ام برای آن ها ارزش قائلم صرفاً به دلیل لذت بخش بودن به دست نیامده اند، بلکه، چون تجربه هایی بوده اند که من برای آن ها ارزش قائل بوده ام به دست آمده اند؛ و من به سبب کسی که هستم برای آن ها ارزش قائلم.

پس مسئله فقط این نیست که آیا تجربه های شخص دیگر تجربه های خوبی هستند یا نه، بلکه مهم تر این است که آیا می خواهم این تجربه های خوب را داشته باشم یا نه، و آیا آنقدر در این خواستن مصر هستم که حاضر باشم تجربه های خودم را با آن ها عوض کنم یا نه. تجربه های دیگری باید تا حد بسیار زیادی شبیه به تجربه های خود من باشند -یعنی تجربه هایی که برای من بیشترین اهمیت را دارند- تا بتوانند کاندیدا های مناسبی برای این معامله به حساب بیایند؛ و این نه تنها چیزی است که من قادر به دانستنش نیستم، بلکه بسیار هم بعید است که چنین باشد.

به علاوه، ما تجربه های فراوانی را از سر می گذرانیم که در آن ها کسانی که برای ما مهم هستند با شرایط سختی روبرو می شوند و از چنین تجربه هایی احساس پشیمانی نمی کنیم. برای مثال، وقتی فرزند کسی مسائل اجتماعی دارد یا یک دوست شغلش را از دست می دهد، از سر گذراندن این اتفاقات نه تنها برای آن ها سخت است، بلکه ما هم به سبب همراهی با آن ها در مسائلشان نوعی رنج همدلانه را تجربه می کنیم. دوست داشتیم آن ها آن مسائل را نداشتند. اما، با توجه به این که آن مسائل را دارند، می خواهیم کنارشان باشیم تا بتوانیم از آن ها حمایت کنیم. نمی خواهیم کس دیگری این کار را انجام بدهد. می خواهیم خودمان آنجا باشیم، حتی اگر برای ما تجربۀ لذت بخشی نباشد.

البته ترجیح ما در وهلۀ اول این است که آن ها اصلاً چنان تجربه هایی را نداشته باشند. اما این بیشتر برای آن هاست تا برای ما. با توجه به این که آن ها آن تجربه ها را دارند، انتخاب ما این خواهد بود که تجربه های ناخوشایند خودمان را در کنار آن ها داشته باشیم. علاوه براین، از آنجایی که چنین تجربه هایی برای ما سنگین بوده اند، ممکن است برای خودمان هم ترجیح بدهیم که چنان اتفاقاتی نیفتاده باشند، اما این مسئلۀ کم اهمیت تری است. این مسئله مربوط به این است که زندگی ما در بعضی لحظاتِ ناخوشایند چطور گذشته است، نه استدلالی برای عوض کردن زندگی مان با زندگی کس دیگر. استدلال برای تعویض زندگی ها باید مبتنی بر خواستِ نداشتنِ هر گونه رابطه ای با نزدیکان مان باشد، با همۀ سیه روزی هایی که در پی دارد.

وقتی من درباره معامله زندگی خودم با زندگی کس دیگری سوال می پرسم، از منظر خودم نگاه می کنم و می پرسم آیا می خواهم آن نوع روابطی را که دیگری دارد من داشته باشم یا نه؛ و آن روابط هر نوعی که باشند، احتمالاً با نوع روابط خود من فرق دارند، روابطی که عمیقاً برای من معنادار هستند. من دارم چیزی را که در تجربۀ خودم برایش ارزش قائلم با چیزی که در تجربۀ دیگری برایش ارزش قائلم و مهم ترین خصوصیات آن تجربه را حتی نمی توانم بدانم مقایسه می کنم. اگر این طور ببینیم، بیشتر ما بعید است وارد چنین معامله ای بشویم، حتی اگر برای ما مقدور باشد.

ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن دائماً زندگی کسانی را پیش چشم ما می آورد که ثروتمندتر یا مشهورتر یا تأثیرگذارتر یا زیباتر هستند و انگار که ما باید به این چیز ها اشتیاق نشان بدهیم. البته مشتاق چیزی بودن به خودی خود مسئله ای ندارد. اما اگر این زندگی های رشک برانگیز برای این به ما نشان داده می شوند که برایشان له له بزنیم، که فقط اگر برایمان مقدور باشد، حاضر باشیم آن زندگی ها را داشته باشیم، آنگاه باید گفت این ها تصاویری هستند که از ما می خواهند چیز هایی را که برایمان مهم است فراموش کنیم. در عصری که عصر طمع کاری است، عصری که در آن، تقریباً همۀ قیود اخلاقیِ طمع کاری کنار گذاشته شده اند، مایۀ تسلی خاطر خواهد بود -و حتی لازم خواهد بود- که بفهمیم اگر بنا باشد از میان گذشتۀ افراد مختلف دست به انتخاب بزنیم، احتمالاً گذشته ای که انتخاب خواهیم کرد همان گذشتۀ خودمان خواهد بود.

منبع: فرارو
انتشار: 24 خرداد 1400 بروزرسانی: 24 خرداد 1400 گردآورنده: gofteman-bartar.ir شناسه مطلب: 1572

به "اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای کس دیگری باشید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اگر ممکن بود، دلتان می خواست جای کس دیگری باشید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید