هندبال

پیروزی میزبان ها در دیدارهای معوقه

به گزارش خبرنگاران، بعد از سرانجام مسابقات هندبال قهرمانی آسیا و انتخابی آسیا، تعطیلی شش هفته ای رقابت های لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور به اتمام رسید و این دیدارها آدینه شب با برگزاری سه مسابقه معوقه از هفته ها قبل از سر گرفته شد.

29 اسفند 1398