بسکتبال

پرداخت پاداش کسب سهمیه المپیک به دو فدراسیون

به گزارش خبرنگاران، بسکتبال و کشتی رشته هایی هستند که اخیرا برای المپیک توکیو کسب سهمیه کردند.

7 آبان 1398

دومین پیروزی ایران مقابل تیم ملی بسکتبال اردن

تیم ملی بسکتبال ایران در دومین بازی محبت آمیز اش مقابل اردن نیز به رجحان رسید.

23 خرداد 1398

جای خالی بسکتبال سه نفره مردان ایران در جام های جهانی

از بین شش رویداد جام جهانی بسکتبال سه نفره، ایران تنها در دو رویداد بانوان حضور دارد و در بخش مردان نماینده ای ندارد.

21 اردیبهشت 1398