لازم نیست شاعر ضمیمه شعر باشد

به گزارش گفتمان برتر، محمد آزرم در یادداشتی از معضل ارتباط با شعر نوشته است.

لازم نیست شاعر ضمیمه شعر باشد

این شاعر در یادداشتی که در اختیار گفتمان برتر قرار داده، نوشته است: مخاطب هر شعر همزمان با خوانش آن شعر پدید می آید. وقتی با تعریف ها و تصورهای قبلی از شعر، سراغ شعری با فرم یک سر جدید می رویم، باید معیارها و قراردادهای تازه آن را به دانسته های خود اضافه کنیم. با میزان دانستگی قبلی، ارتباط بین شعر و مخاطب برقرار نمی گردد. ارتباط امری دوجانبه است. همان طور که هر مخاطبی براساس تعریف شخصی خود سراغ شعر می رود، هر شعری بر اساس تعریفی که از خود ارائه می نماید، مخاطب خود را می یابد. خوانش شعر محل مبادله آگاهی مخاطب و لذت متن است. خواننده ای که با تکیه به دانسته قبلی خود، زمینه ای برای کشف لذت، در شعری جدید نمی یابد، نه پیروز به خواندن شعر شده و نه مخاطب آن است. در چنین وضعیتی، هرگونه رویکرد انتقادی نسبت به شعر، مختل می گردد. به همین علت، شعر برای سطح ثابتی از آگاهی مخاطب نوشته نمی گردد تا مفهوم ارتباط به رابطه ای یک جانبه تبدیل نگردد.

مسأله مهم این است که با معیارهای از پیش مشخص شده نباید شعری را خوانش کرد. همیشه راه هایی برای ورود به حوزه معنایی هر شعری وجود دارد، فقط کافی است معیارهای خواندن شعر را از خود شعر استخراج کنیم.

از سوی دیگر، تا هنگامی که بین شعر و مخاطب احتمالی و متکثر آن ارتباط برقرار باشد، مخاطب بخشی از خود شعر است. اوست که راستا خواندن و چگونگی آن را با توجه به معیارها و قراردادهای هر شعر، انتخاب می نماید. اوست که نشان می دهد شعر در حکم امری زبانی، زنده است و توان ادامه زندگی را دارد یا به امری فرسوده بدل شده است. این مخاطب احتمالی، در برابر ادعاهای متن شعر هم تسلیم نمی گردد و تناقض ها را در بازی زبانی شعر برملا می نماید. به عنوان خواننده شعر، کمترین انتظاری که باید از خود داشته باشیم، این است که در هیچ شعری منتظر مواجهه با امری قطعی و از پیش تعریف شده نباشیم. به یاد داشته باشیم بسیاری از قواعد فرمی، در لحظه خواندن و با مشارکت فعال ذهن ما شکل می گیرد و چنین نیست که با یک بار رمزگشایی برای همیشه به امر خوانده شده تبدیل گردد. بسیاری از اوقات اصلاً رمزی وجود ندارد و این ما هستیم که با استراتژی خوانش خود، به شعر افقی معنایی می بخشیم. یادمان باشد، هیچ شاعری نمی تواند برای مخاطبی فراتر از خودش، شعر بنویسد، اما فرم شعر به نحوی است که همیشه همه چیز آگاهانه در آن ثبت نشده و همین امکانی برای مخاطب احتمالی است تا با هوش خود، شعر را فراتر از خواست شاعر قرار دهد.

یک لحظه تاریخی

تیرماه 1325 است، نیمایوشیج در نخستین کنگره نویسندگان ایران در باغ خانه فرهنگ در حال شعرخوانی برای 78 نفر از شاعران و نویسندگان است، برق قطع می گردد، شمع روشن می نمایند، نیما بدیع الزمان فروزانفر رییس دانشکده معقول و منقول دانشگاه تهران را می بیند که سر زیر میز برده و به تمسخر می گوید: چطور این مرد نمی فهمد که شعرش وزن و قافیه ندارد؟

چطور را نیما طی دو دهه قبل از این کنگره، فهمیده بود و ضرورتی را درک نموده بود که ادیبان از ادراک آن عاجز بودند. نوشته بود: باید نیمایوشیج باشی که مثل بسیط زمین، با دل گشاده تحویل بگیری همه حرف ها را. نیما می دانست درست به دوره ای رسیده ایم که شعر مرده و راستا تنگ نظر و محدودی که قدما داشتند به سرانجام رسیده است. می دانست کافی نیست که با پس و پیش آوردن قافیه و افزایش و کاهش مصراع ها یا وسایل دیگر، دست به فرم تازه زده باشیم . عمده این است که طرز کار عوض گردد و آن مدل وصفی و روایی را که در دنیای باشعور آدم هاست به شعر بدهیم. تا این کار نگردد، هیچ اصلاحی صورت پیدا نمی نماید. شعر قدیم ما، سوبژکتیو است ، یعنی با باطن و حالات باطنی سر و کار دارد. در آن مناظر ظاهری ، نمونه فعل و انفعالی ست که در باطن گوینده انجام شده ، نمی خواهد چندان متوجه آن چیزهایی باشد که در خارج وجود دارد، شعر، آیینه زندگی ست. (نیما یوشیج/ حرف های همسایه)

گذشته شعر چراغ راه نیما نیست، راهش را تاریک می نماید. باید این گذشته را به غیاب اندازد تا آیندگی خودش را به وضوح نشان دهد. هم باید شاعر باشد هم نظریه پرداز شعر نو و در کشور هزار و صد ساله شعر، غریبه ای که به زبانی آشنا، حرف هایی نامفهوم به زبان می آورد. نیما درباره سال های 1300 تا 1320 که هم زمان با تغییر حکومت در ایران و سپس جنگ جهانی دوم و اشغال کشور است، می نویسد: ثمره ای که این مدت برای من داشت این بود که من روش کار خود را منظم تر کنم. روشی که در ادبیات زبان کشور من نبود و من به زحمت عمری در زیر بار خودم و کلمات و شیوه کلاسیک، راه را صاف و آماده کردم و اکنون پیش پای نسل تازه نفس می اندازم. (زندگی و آثار نیما یوشیج)

نوآوری نیما در شعر آن­ قدر غریبه است که استادان ادبیات هیچ درکی از کلیت کار او و چشم اندازی که پیش روی شعر گگردده، ندارند و به جای خواندن شعرهای نو و یافتن معیارها و ویژگی های آن، بنا به عادت قالبی شعر سنتی، بر سر وزن و قافیه و موسیقی شعر با او جدال می نمایند و همین امر نیما را به تعریف دوباره آرایه های زبانی شعر وا می دارد: اوزان شعری قدیم ما اوزان سنگ شده اند. یک مصراع یا یک بیت نمی تواند وزن ایجاد کند. وزن مطلوب به طور مشترک از اتحاد چند مصراع و چند بیت پیدا می گردد. قافیه زنگ مطلب است. مطلب که جدا شد، قافیه جداست. وقتی که مطلب تکه تکه و در جملات کوتاه کوتاه است، اشعار حتماً باید قافیه نداشته باشد. همین نداشتن عین داشتن است و در گوش لذت بیشتری می دهد. (نیما یوشیج/ حرف های همسایه)

خاطره یک عصر پاییزی

تقویم را ورق می زنیم؛ سال 1371 است، عصر یک روز سه شنبه در جلسه شعری در خیابان زرتشت شرقی، عبدالعلی دستغیب منتقد مشهور در حال نقد کتاب شعر جدید یداله رویایی با عنوان لبریخته ها ست اما در روخوانی شعرها مشکل دارد و طبیعتا ادراک و استنباط صحیحی از فرم شعرها ندارد؛ اما نتیجه می گیرد شعرها ضعیف، بی معنا و فاقد ارزش اند. در حالی که ابتدایی ترین راه ارتباط با شعری که نوشته شده، روخوانی آن است و بسیاری از کج فهمی ها و بدخوانی ها از همین جا شروع می گردد. حرف دستغیب را مقایسه کنیم با دیدگاه رضا براهنی در موخره کتاب خطاب به پروانه ها (1374) که درباره لبریخته های رویایی می نویسد: یک چیز شاخصه اصلی این شعرهاست: زبان در خدمت معنی ست. درواقع زبان کالایی شده است. هرچه باشد زبان در خدمت خودش نیست. با این سخن موافق نیستیم و اضافه می کنیم؛ آن چه در شعرهای حجم و مثلاً لبریخته ها مشهود است، کشف و شهود در زبان و با زبان است. فکر کردن با زبان به خود زبان است. اگرچه، شعر دارد از چیزی حرف می زند اما این چیز یک مسأله کاملاً زبانی است و امکان وقوع در بیرون از زبان را ندارد، می توان گفت امری ذهنی است که ارتباط مستقیمی با منطقی که از واقعیت می شناسیم ندارد. به بیان دیگر شاهد محسوس کردن امر نامحسوس با چیدمانی جدید در زبان هستیم.

یک لحظه بیاد ماندنی

تقویم را ورق می زنیم؛ 4 شهرویور 1398 است در پخش زنده تلویزیونی، مجری برنامه شب شعر می خواهد شعر کبود اثر تاریخ ساز هوشنگ ایرانی را بخواند: هیماهورای!/ گیل ویگولی/ ............/ نیبون ... نیبون!/ غار کبود می دود/ دست به گوش و فشرده پلک و خمیده/ یکسره جیغی بنفش می کشد/ گوش- سیاهی ز پشت ظلمت تابوت/ کاه- درون شیر را/ می جود/ هوم بوم/ هوم بوم/ وی یوهوهی ی ی/ هی یایاهی یایا یا ا ا ا ا/ -/ جوشش سیلاب را/ بیشه ی خمیازه ها/ ز دیده پنهان کند/ کوبد و ویران گردد/ شعله خشم سیاه/ پوسته را بردرد/ غبار کوه عظیم/ ز زخم دندان موش/ به دره ها پرکشد.... (بنفش تند بر خاکستری 1330)

مجری برنامه آواها و کلمات را اشتباه می خواند و متوجه قواعد وزنی شعر نیست چرا که با پیش فرض مواجهه و روخوانی یک شعر سپید سراغ این شعر رفته است. ورای این مساله، بین روخوانی و خواندن شعر که مستلزم ادراک و استنباط زیبایی شناختی از فرم آن است، تمایز و تفارق هست. آواسازی های شعر هوشنگ ایرانی را نباید با ریتم معمول و مثل باقی روایت شعر خواند؛ هر کدام از این آواسازی ها متناسب با زمینه ای که در آن قرار دارند، خوانده می شوند. شروع شعر کبود، سه سطر آواسازی دارد که باید با دو ریتم مختلف خوانده گردد؛ هیماهورای!/ گیل ویگولی/... ... ... ... / نیبون... نیبون!/ دو سطر اول باید تداعی گر قدم برداشتنی سنگین و کند با صدایی بم باشد. سطر سوم باید با صدایی ممتد و زیر با یک وقفه کوتاه و تکرار آوا خوانده گردد. وقتی به این شعر در کتاب نگاه می کنیم، لااقل رنگ آمیزی صدا را باید تصور کنیم. برای درک هوشنگ ایرانی باید بدانیم در تفکر او، شعر جلوه ای از درون شاعر است و پدیده ای است که مثل سایر پدیده های هستی در تغییر و تکامل است؛ همه چیز بازنمای تغییرات هستی است. اصل، هستی است و هستنده ها اصالت خود را به واسطه اتصال به هستی دارا هستند. این تفکر قائل به نوعی مراقبه برای شاعر است تا به کشف حقیقت وجودی خود نائل گردد. درون شاعر محل اتصال به حقیقت و یگانه شدن با آن است. در این حال اگر شاعر به سنگ و درخت نگاه کند با آن یگانه می گردد؛ به غار نگاه کند، خودش را می بیند و می گوید؛ غار کبود می دود؛ اینجاست که شاعر با حیات و کائنات یگانه است. وقتی شعر از مراقبه حاصل شد، خود مراقبه رها می گردد. به عبارتی، شعر در این تفکر، جسمیت این لحظه یا آن است که اتفاق می افتد و بی زمان می گردد. پس برای ادارک این مسائل و ارتباط با فرم شعر لازم نیست شاعر ضمیمه شعر باشد، فرم شعر واجد این شعریت هست و مخاطب احتمالی برای ارتباط با آن کافی ست به قواعد و قراردادهای فرمی توجه کند.

می دانیم که فرم شعر، شبکه ای است که همه معناها، موسیقا، آرایه های زبانی، عناصر متنی، پیرامتن و هرچه را در شعر می توان یافت، به هم ارتباط می دهد، به تعبیری، برآیند ارتباطات درونی اثر است. کار شعر، انتقال اطلاعات یا حتی صورت بندی دانش و آگاهی بیرون از خود نیست، بنابراین هر شعر مهم و تاریخ سازی دارای فرم خوداندیش است که کلمات در آن ابزار انتقال افکار شاعر یا معناهای مرتبط با دیگر زمینه ها نیستند، بلکه دال هایی عینی و قائم به ذاتند که زنجیره بی سرانجام دلالت های دال به دالی و در نتیجه تمایز و تعویق معناها را نشان می دهند. تفاوت شعر با غیرشعر همین است که فرم آن پیوسته خود را به تعویق می اندازد و از تثبیت یک معنای قطعی ممانعت می نماید و این راز مانایی شعر است.

ادامه همان لحظه بیاد ماندنی

در ادامه همین برنامه، مجری شعری مفهومی و جزیی نگر با وجوه دیداری از کتاب هوم اثر محمد آزرم را باز هم با تصور خواندن یک شعر سپید روخوانی می نماید و چون متوجه دلالت های متنی و قراردادهای فرمی شعر نیست، با لحنی کلیشه ای آن را می خواند که همین امر باعث بزرگ نمایی اشتباه او می گردد و بحث را به مبحث هستی شناسی شعر می کشاند:

خواب دیدن بیست درصد نمایشی است

خواب دیدن بیست و یک درصد تربیتی است

خواب دیدن بیست و دو درصد توطئه است

خواب دیدن بیست و سه درصد بی طرف است

خواب دیدن بیست و چهار درصد مناقشه است

خواب دیدن بیست و پنج درصد ایرانی است

خواب دیدن بیست و شش درصد داوطلبانه است

خواب دیدن بیست و هفت درصد خیانت است

خواب دیدن بیست و هشت درصد اضطراری است

خواب دیدن بیست و نه درصد تلاطم است

خواب دیدن سی درصد مستند است

خواب دیدن سی و یک درصد بین المللی است

خواب دیدن سی و دو درصد تشویش است

خواب دیدن سی و سه درصد عجولانه است

خواب دیدن سی و چهار درصد پیش داوری است

خواب دیدن سی و پنج درصد اخلاقی است

خواب دیدن سی و شش درصد غیرممکن است

خواب دیدن سی و هفت درصد ارعاب است

خواب دیدن سی و هشت درصد تقلب است

خواب دیدن سی و نه درصد ارتقاء است...

خواب دیدن منفی بیست و پنج درصد تبعید است

خواب دیدن منفی بیست و شش درصد شایعه است

خواب دیدن منفی بیست و هفت درصد اعتراف است

خواب دیدن منفی بیست و هشت درصد از است

خواب دیدن منفی بیست و نه درصد تخلف است

خواب دیدن منفی سی درصد غیرقانونی است

خواب دیدن منفی سی و یک درصد تجویزی است

خواب دیدن منفی سی و دو درصد تا است

خواب دیدن منفی سی و سه درصد خارجی است

خواب دیدن منفی سی و چهار درصد مشکوک است

خواب دیدن منفی سی و پنج درصد دوجانبه است

خواب دیدن منفی سی و شش درصد غافلگیری است

خواب دیدن منفی سی و هفت درصد عضلانی است

خواب دیدن منفی سی و هشت درصد فیزیکی است

خواب دیدن منفی سی و نه درصد بی ثباتی است

خواب دیدن منفی چهل درصد خوش شانسی است

خواب دیدن منفی چهل و یک درصد تورم است...

ت و ت ن ه ا ت ع د ا د ا ز ا س م ه ا ه س ت ی

(هوم، آزرم، 1391)

شعر، تعریف هنر از زبان است، وقتی چیزها را برای نخستین بار می نامد و با نامیدن به آن ها هستی می بخشد. یعنی، مکالمه ای بنیادین با هستی است و باید بتواند آن چه را در خود پدید می آورد، به امری یگانه و بی همتا بدل کند. به بیان دیگر، شعر، جهانی زبانی پدید می آورد و با چیدمانی جدید، چیزها را مثل سپیده دم آفرینش برای نخستین بار صدا می زند و به آن ها نام می بخشد و امور نامحسوس را محسوس می نماید؛ به قول هایدگر، شعر، نامیدن بنیادین هستی است.

این شعر دارای استراتژی ساختن فرم است؛ شعری که فاقد این استرتژی باشد از خوداندیشی متنی برخوردار نیست ضمن این که توانایی ساختن جهانی زبانی و همان طور که عنوان شد، محسوس کردن امر نامحسوس را ندارد. درواقع، این شعر نامی 200 سطری دارد که تکرارها و تغییرات آن دارای ریتمی مکانیستی با روش هیپنوتیزم و مبتنی بر بیانی آبستره است که هر معنای قطعی را به تعویق می اندازد و کلیت این لایه متنی می تواند با مفهوم خواب دیدن و منطق خواب سنخیت داشته باشد. سرانجام قراردادی شعر دارای حروف مقطعی ست که با پرنگ شدن برخی از آن ها، دو عبارت متمایز خوانده می گردد. این سطر از حروف مقطع، با امر رایج در جدا کردن عنوان از متن، می تواند متن شعر باشد. از نگاهی دیگر، این شعر مفهومی/ دیداری چالش با جدا کردن متن و حاشیه است. حاشیه در صندلی عنوان شعر، بارها از سطری به عنوان متن اثر، وسیع تر و طولانی تر است و مدام چشم را به دنبال خود می کشد و برای ذهن سوال می سازد. حاشیه، خودِ متن شده است، صندلی آن را تصرف نموده است و متن آن قدر خرد شده است، آن قدر حاشیه شده است که برای خواندش باید دوباره پیوسته گردد. این قرائت را طور دیگری هم می توان دید؛ اصل و فرع مرزی ندارند، عنوان و متن، راهنما و نقشه یکی هستند. علاوه بر این اگر به درصدهای بیان شده در این شعر و جهت معکوس ریاضی ای که می سازند توجه کنیم، می توان پرسید؛ این جهت و تغییر جهت ریاضی در همنشینی با کلمات و آواها و موسیقی هر سطر، چه نقشی بازی می نماید؟ در کل اثر به چه فرایندی شکل می دهد؟ درصد صفر، سطر گمشده، کلام غایب و چیزی که در خواب هم نمی گنجد، کجاست؟ معیارهای درونی این شعر، با قواعدی که از چاپ شعر در کتاب، امر مفهومی، معنای ریاضیات و آن چه در خواندن متبادر می نماید، چه نسبتی می سازد؟ هر بار که این شعر خوانده گردد، می تواند به جنبه ای از چنین سوال هایی پاسخ دهد و ذهنیت مخاطب را درونی خود کند.

بازگشت به آینده

شعری می تواند معاصر آینده باشد که در حرکت خود به سوی آینده، زیبایی شناسی شکل آن مدام به تأخیر بیفتد؛ معناهای متکثر نه تنها در متن آن به پیامی با کارکرد معمولی تقلیل نیابد، بلکه به دلیل حرکت در زمان که حرکت در زبان هم هست، و برخورد آن با دیگر موقعیت های زبانی، از آن چه بوده هم فراتر برود. اگر آینده را خواننده هایی دیگر و متن هایی دیگر بدانیم، که از آن ها حرکتی به سمت شعر مورد نظر ما ادامه می یابد؛ حرکتی که از قبل شروع شده؛ آن وقت خارج نشدن شعر از خطوط به هم پیچیده و متقاطع بینامتنی و سرانجام نیافتن معناهای آن و در حال دریافت ماندن زیبایی شناسی شکل آن، شعر را معاصر آینده می کند. آینده ای که خود همیشه در حال آمدن است. (الفبای راز، آزرم، 1395)

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 17 مهر 1398 بروزرسانی: 6 مهر 1399 گردآورنده: gofteman-bartar.ir شناسه مطلب: 256

به "لازم نیست شاعر ضمیمه شعر باشد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "لازم نیست شاعر ضمیمه شعر باشد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید